D L MOODY/ಡಿ.ಎಲ್. ಮೂಡಿ( Dwight Lyman Moody)

                                     

                    ಡಿ.ಎಲ್. ಮೂಡಿ

D L MOODY( Dwight Lyman Moody)


D L Moody


    👉  ಜನನ : ಡ್ವೈಟ್ ಲೈಮನ್ ಮೂಡಿ, ಡಿ.ಎಲ್. ಮೂಡಿ, 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಮಿಷನರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 1837 ರಂದು ಎಡ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಬೆತ್ಸೇ (Edwin and Betsey) ಅವರಿಗೆ   ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌ನ ನಾರ್ತ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು . ಎಡ್ವಿನ್ 1841 ರಲ್ಲಿ ತಿರಿ ಹೋದರು . ಮೂಡಿಯವರ ತಾಯಿ ಒಂಬತ್ತು (9)ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕಾಯಿತು.

    ಮೂಡಿ ಅಮೇರಿಕನ್ರ  ಕ್ರೈಸ್ತ  ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಡಿ ಬೈಬಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಹೆರ್ಮನ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಮುಖ ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧಕರಾದರು.(Moody Bible Institute and the Northfield Mount Hermon School).

    👉  ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ : ಮೂಡಿಯವರು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೂಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.  ಮೂಡಿ  ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಶೂ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು , ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ  ಶೂಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹೊರಟರು . ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು . ಮೂಡಿ  ತನ್ನ 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಬೂಟು ಮಾರಾಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ .

    👉  ಮೂಡಿಯ  ರಕ್ಷಣೆ : ಮೂಡಿ ಈ ರೀತಿ ಶೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಭಾನುವಾರದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ . ಒಂದು ದಿನ   ಮೂಡಿ ಶೂ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸಂಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕ  ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕಿಂಬಲ್ (Edward Kimball)  ಯುವಕನಾದ ಮೂಡಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುತ್ತಾನೆ.  ಆಗ ಡಿ ಎಲ್ ಮೂಡಿ  ಏಪ್ರಿಲ್ 21 , 1855 ರಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ . ತದನಂತರ ಮೂಡಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಯಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸಂಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಯುವಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ (YMCA- Young Men’s Christian Association) ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾನೆ .    ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೂಡಿ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತ  ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧಕರಾಗಲು ಕರ್ತನಿಂದ ಕರೆ ಹೊಂದಿದರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

    👉  ಮೂಡಿಯವರ ಸೇವೆ : YMCA

    👉 ಯೌವನಸ್ಥ  ಪುರುಷರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಘ : 1856 ರಲ್ಲಿ, ಮೂಡಿ ಅವರು ಆಳವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಚಿಕಾಗೋದ ಬೀದಿ- ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1857 ಮತ್ತು 1858 ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಜ್ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು YMCA ಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು . ಈ ಸಂಘಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವುದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು  .  ಇಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 1860 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು . ಆಗಸ್ಟ್ 28, 1862 ರಂದು, ಮೂಡಿ ಅವರು ಎಮ್ಮಾ ಸಿ. ರೆವೆಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಅವರಿಗೆ ಎಮ್ಮಾ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಮೂಡಿ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ರೆವೆಲ್ ಮೂಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ ಡ್ವೈಟ್ ಮೂಡಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಅವರ ಬೋಧನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು .ಬೋಧಕರಾದ  ಮೂಡಿ ಅವರ ಉಪದೇಶವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಇದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಗರದ ಮಿಷನರಿಯಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು .

   ಬೋಧಕರಾಗಿ ಮೂಡಿಯವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು  ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಾ  ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರು. ನಗರದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ , ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡುವ, ಪೋಲಿಯಾದ  ಯುವಕರಿಗೆ  , ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28,  1864 ರಂದು , ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ  Illinois Street Church , Chicago  ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಅದನ್ನು ಮೂಡಿ ಚರ್ಚ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ  . ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಸುವಾರ್ತೆಗಾಗಿ  ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

    ಅವರ ಉಪದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 1876 ರಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋ ಅವೆನ್ಯೂ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಈ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಅವರು 1886 ರಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬೈಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್(MOODY BIBLE INSTITUTE) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ , ಸೇವಕರಿಗೆ , ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಮಿಷನರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು .

 ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ರೈಸ್ತ  ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹರಡಲು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದರು, ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರೇಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿದರು. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.

    ಅವರ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೂಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ  ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು 1871 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಚರ್ಚ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚಿಕಾಗೋ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು. 1870 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗನ ಸಾವು ಮತ್ತು 1899 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಸಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಣಿ ದುಃಖದ  ದುರಂತಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಯವರು ಅನುಭವಿಸಿದರು.ಆದರೂ  ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ದಿನ ದಿನವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಬಂತು ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ .
    ಮೂಡಿಯವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ವಿಶೇಷ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ . ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
     ✔“ 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಸತ್ಯವೇದ ಓದಿದರೆ ಉಳಿದ 99 ಜನರು ಅವನನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ “
     ✔“ಸತ್ಯವೇದವು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗೆ             ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ “
      ✔ಸತ್ಯವೇದವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೆ  ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮನ್ನು
    ಸತ್ಯವೇದ ಓದದಂತೆ  ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ
 ✔“ದೇವಜನರು ವಿಭಾಗವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ “
 ✔“ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನೆಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ ? “
     ✔“ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ  ಚರ್ಚ್‌ಗಳು  ಕೂಡ  ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಚರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಆ  ಚರ್ಚ್, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು     ಅಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನುವುದು  ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಳಿತಿರುವ  ಮನುಷ್ಯನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ     ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು. ನಂಬಿಕೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ  ಸಾಧನ  ”
        ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಮೂಡಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ  ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರಭಾವವು     ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 1899 ರಂದು ಕಾನ್ಸಾಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ     ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು
     "ಬೋಧಕರ ರಾಜಕುಮಾರ" ಮತ್ತು "ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು.
        ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂಡೀಸ್ ಪರಂಪರೆಯು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಾಯಕರ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಮೂಡಿ ಬೈಬಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಮತ್ತು ಮೂಡಿಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳು  ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸೌವಾರ್ತಿಕರು  ಮತ್ತು ಬೋಧಕರ ಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಈಗಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಲಿವೆ .

       ✔  ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಡಿ.ಎಲ್. ಮೂಡಿಯವರು  ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ರೈಸ್ತ  ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಶಕ್ತಿಯುತ ಉಪದೇಶ, ಅವರ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತಾಬೋಧನೆಗೆ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು  ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮೂಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಧ್ಯೇಯ  ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದರು, ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು.ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

0 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು